Rinne na daltaí taighe ar ainmhithe i mbaol. Bhreathnaíomar ar an éifeacht go bhfuil ag truailliú, dífhoraoisiú agus seilgeoireacht ar ainmhithe san fhiáin.

The pupils completed research on endangered animals. We looked at the effect that pollution, deforestation and poaching has on animals in the wild.

Tá sár-iarrachta déanta ag na daltaí le linn na bliana i rith ceachtanna ealaíne. Tá obair déanta againn bunaithe ar roinnt ealaíontóirí difriúla ar nós Van Gogh, Andy Warhol agus Bridget Riley. Chuamar i ngleic le cúrsaí péinteála agus cló.

The pupils have made an outstanding effort during art lessons this year. We have completed work based on the different artists such as Van Gogh, Andy Warhol and Bridget Riley. We looked at painting and print.

Bhí craic ‘s spraoi againn ar an Aoine roimh an mbriseadh meán-téarma. Bhí an deis ag na daltaí feisteas Oíche Shamhna a chur orthu. Rinneamar ealaín Oíche Shamhna i rith na seachtaine chomh maith.

We have good fun on the Friday before the midterm break. The pupils had the opportunity to dress up in their Halloween costumes. We also had the chance to complete Halloween artwork during the week as well.

Labhraíomar i rith na bliana faoi chúrsaí bulaíochta. Bhí plé agus caint againn faoin gcibearbhulaíocht. Phléamar na céimeanna go bhfuil le déanamh ag éinne dá mbeadh fadhb acu ar líne: Stop, Blocáil, Inis.

We’ve spoken a lot about bullying throughout the year. We have completed several activities and had many discussions about cyber bullying. We discussed the steps that anyone should take if they have an issue online: Stop, Block, Tell.