Fáiltíonn Gaelscoil Riada roimh gach duine agus roimh gach creideamh. Múinfear reiligiún le linn am scoile gach lá, fé mar atá leagtha síos ag Rialacha na bunscoile ach ní mhúinfear aon chreideamh ar leith. Múinfear reiligiún dé réir treoirlínte an Core-Churaclam Creidimh ‘Ag foghlaim le chéile’. Tá na treoirlínte seo curtha le chéile ag ‘Educate Together’ mar threoir oifigiúil do scoileanna ilchreidmheach. Seo a leanas na gnéithe den chlár:

Forbairt Phearsanta: Déanfar forbairt mórálta, spioradálta, eiticiúil an dalta tríd na gníomhaíochtaí atá leagtha síos.

An Domhan agus an Timpeallacht: Déanfaidh an dalta staidéar ar an domhan mórthimpeall orthu agus conas a bheith ina s(h)aoránach maith. Forbrófar tuiscint an pháiste ar chomhionannas.

Creideamh eile: Rachaidh an dalta i dtaithí le nósanna imeachta córas creidimh eile.

Topaicí eile a bhaineann le saol an pháiste.

Multi-denomintational Curriculum

Gaelscoil Riada operates on a multi-denominational ethos, welcoming families of all belief and cultural systems. In order for the school to be recognised by the Department of Education a school community must have a written religion policy. In keeping with the multi-denominational philosophy the school follows a core-curriculum of religious instruction called ‘Learn together’. The new learn together guidelines represent the first multi-denominational primary curriculum in Ireland, and are the result of over thirty years works by ‘Educate Together Schools’. The curriculum is divided into four strands…
Personal Development: This strand nurtures the moral, spiritual, social and ethical development of your child enabling your child to develop a sense of understanding of their place in the world in which they live.

The World, Ethics and the Environment: Here your child is enabled to realise their own potential and the contribution that they can make to their environment. Our green school campaign is a central part of this strand.

Belief System: Your child will learn about other belief systems, values, cultures and lifestyle of people different to them fostering a sense of respect, tolerance and shared understanding.

Other areas of relevance to your child’s life.