Is scoil lán-ghaeilge i Gaelscoil Riada. Cialaíonn sé sin gurbh i an Ghaeilge an teanga chumarsáide agus ghnó na scoile. Labhrófar gaeilge i gcónaí sa scoil, ar thurasanna taobh amuigh den scoil agus ag ócáidí scoile. Tá neart tacaíochta ar fáil ón scoil i gcómhair daoine ar mian leo feabhas a chur ar a nGaeilge féin. Eagrófar ranganna gaeilge, ciorcal comhrá, agus imeachtaí eile chun spiorad na gaeilge a chothú agus a láidriú mar chroílár na scoile.
Tá sé tábhachtach go bhfuil tuiscint agus fís roinnte idir rannpháirtithe na scoile ar shainmheon na scoile.
…is i an Ghaeilge bunchloch na scoile agus is iad páiste croílár na gaelscolaíochta. Is orthu siúd atáimid ag brath chun an Ghaeilge a chur ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile.
Ár bPolasaí Gaeilge, Gaelscoileanna 2005,lch7

Gaelscoil Riada is an Irish-language medium school. This implies that Irish is the communicative language of the school. Irish will be always be spoken at school, on school trips and other school-related activities. There is plenty of support available to anyone who wishes to increase their confidence and competence in the Irish language from the school. Irish language classes, conversational circles and other cultural events are organised to cultivate and promote the Irish language as the heart of the school. It is important that the all parties of the school enjoy a shared understanding and vision of the philosophy of the school. We are depending on our children t continue the Irish language onto the next generation.