Stair na scoile – Meán Fómhair 2006 go dáta

2006

Bunaíodh Gaelscoil Riada ar an gcéad lá de Mheán Fómhair 2006 le 34 páiste agus beirt oide, Sinéad Nic Giolla Chionnaigh agus Maeve Ní Fhlaithearta.
D’oscail an scoil ar shuíomh sealadach ar thalamh poiblí ó Chomhairle Bhaile Átha an Rí le haitheantas sealadach ón Roinn Oideachas agus Scileanna.
Tá Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge mar Phatrún ar an scoil agus is sainmheon Ilchreidmheach atá ag Gaelscoil Riada.
Ceapadh an Príomhoide Sinéad Nic Giolla Chionnaigh ar an 23 Meitheamh 2006 agus ceapadh an dara oide i mí Lúnasa 2006.
Lá Stairiúil a bhí ann don Ghaeloideachas i mBaile Átha an Rí mar d’oscail an Gaelcholáiste dara léibhéal Coláiste an Eachréidh ar an lá céanna.
Cuireadh an chéad Choiste na dTuistí le chéile ar an 14 Meán Fómhair 2006.

2007

Bhí 64 mar rollachán ag an scoil
Chuir an Bord Bainistíochta iarratas le chéile le haitheantas buan a bhaint amach don scoil.
Bronnadh stádas scoile i mbéal forbartha ar an scoil.
Cuireadh isteach dhá sheomra ranga agus seomra tacaíochta foghlama.
Thosaigh an 3ú múinteoir buan (Hazel Ní Phiogóid) sa scoil i Meán Fómhair 2007.

2008

Bronnadh aitheantas buan ar an scoil ar an gcéad lá de Mheán Fómhair 2008.
Bhí 85 mar rollachán ag an scoil.
Bronnadh stádas scoile i mbéal forbartha ar an scoil arís. Fuair an scoil an 4ú múinteoir buan agus post tacaíochta foghlama lán-aimseartha.
Thosaigh Neasa Nic Fhlannacha agus Elaine Ní Dhónaill ag obair sa scoil i Meán Fómhair 2008.
Bhí Áíne Uí Ghormáin Breathnach ag obair sa scoil mar cúntóir riachtanas speisialta.

2009

Bhí 117 mar rollachán ag an scoil.
Bronnadh stádas scoile i mbéal forbartha ar an scoil arís.
Thosaigh an 5ú múinteoir buan (Micheál Dara de Paor) sa scoil i Meán Fómhair 2009.
Cuireadh isteach seomra ranga breise sealadach i mí na Samhna 2009.

2010

Bhí 140 mar rollachán ag an scoil.
Bronnadh stádas scoile i mbéal forbartha ar an scoil arís.
Cuireadh isteach seomra ranga sealadach breise i Meán Fómhair 2010.
Thosaigh an 6ú múinteoir buan (Ellie Nic Giolla Phóil) sa scoil i Meán Fómhair 2010.
Thosaigh Eimear Ní Chonghaile ag obair sa scoil mar mhuinteoir comhroinnte le scoil Naisiúnta Cill Chríosta.
D’éirigh linn Clár na gClársí a thosú agus an cláirseoir Úna Ní Fhlannagáin i bhfeighil air. Ceannaíodh an chéad seit geansaithe spóirt don scoil agus ghlac an scoil páirt i gcomórtais iománaíochta don chéad uair.

2011

Bhí 157 ar an rolla ag deireadh Mheán Fómhair agus 159 ag tús mhí na Samhna.
D’fhág Ellie Nic Giolla Phóil agus thosaigh Astrid Uí Mhuireadhaigh ag obair sa scoil.
Níor éirigh leis an scoil aitheantas scoile ag forbairt a fháil.
Ghlac Hazel Ní Phiogóid le post roinnte i mBaile Átha Cliath agus fuiar Máirín de Brún post sa scoil.
Scríobh an Roinn Oideachais chuig Pátrún na scoile ar an 22 Nollaig ag fógairt go mbeidh siad sásta scoil ocht seomra ranga a chur ar fáil don scoil.
Cuireadh tús le club fichille sa scoil agus scoil cheoil traidisúnta iar-scoile chun an bodhrán, an fhidil agus an fheadóg a mhúineadh do na páistí gur mian leo uirlísí a fhoghlaim.
Bhailigh na páistí os cionn míle euro ag Aonach na Nollag ar an 15 Nollaig chun cúpla fidil a cheannach.
Chuaigh an scoil tríd mheastóireacht scoile uile idir an 5 go 8 Márta 2012 le cigire na Roinne Dolores de Bhál agus Dolores Brady.

2012-2013

Tá rollachán na scoile méadaithe go 206 páiste le deichniúr ar an bhfoireann, beirt mhúinteoir tacaíochta páirtaimseartha, rúnaí agus glantóir
Ghlac an scoil le dhá rang de naíonáin bheaga don chéad uair
Tá an scoil cláraithe le NEPS ó Mhéan Fómhair 2012.
Is í Christina Burke atá ainmithe ag NEPS mar shiceolaí scoile.
Thosaigh Marcus Ó Fátharta agus Niamh Ní Choibheánaigh ag obair sa scoil.
Tá Gearóid Ó Dúbhghaill agus Lorraine Ní Cheirrigín fostaithe go sealadach sa scoil.