Ag Fágáil Slán le Múinteoir Astrid
Inniu d’fhág foireann agus páistí na scoile slán ag Múinteoir Astrid tar éis di 13 bliana a chaitheamh linn!! Thosaigh Astrid linn i 2010 agus ó shin tá sí mar croílár na scoile agus í lárnach i bhfás agus forbairt na Gaelscoile.
Múinteoir den scoth, díograiseach, cinéalta agus lách i gconaí, bhí ard-mheas ag na páistí,tuismitheoirí agus foireann iomlán na scoile uirthi.
Spreag sí grá don Ghaeilge agus don chultúr Gaelach, ag cur amhranaíocht agus ceol chun cinn sa scoil rud a chur go mór le spiorad agus éiteas na scoile.
Aireóidh muid uilig uainn thú Múinteoir Astrid! Guímid gach rath ort I do ról nua.

Today, after 13 years in Gaelscoil Riada, Múinteoir Astrid has moved on to a Principalship in her beloved Mayo!! Since her first day with us in 2010, Astrid has been at the heart of our school, contributing greatly to its growth and development, ethos, and spirit.
A wonderful teacher, dedicated to her pupils, always kind and caring; Astrid easily earned the respect of the entire school community.
She instilled a love for the Irish language and traditions in her pupils, led the school choir, school band and was always willing to help with any school event.
We will miss you here in Gaelscoil Riada Muinteoir Astrid. We wish you huge success in your new role.
Slán fo fóill agus go n-éirí leat!!