Rang a 4 ag cruthú Lego

Lorg Mata

Rang a 4 ag tabhairt faoi Lorg Mata bunaithe ar Fad. 4th class partaking in a Maths Trail based on Length.

Gaeilgeoirí na seachtaine 🇮🇪

Rang a 4 ag foghlam faoi chruthanna 3-T

Rang a 4 ag cruthú An Grianchóras

Rang a 4 ag cur plandaí

Rang a 4 ag deanamh Crosa Bhríde

D’fhoghlamar faoi Mahatma Gandhi

D’fhoghlamar faoi Ghráinne Mhaol Ní Mháille

Ealaín na Nollag
Rang a 4 ag cruthú eitleáin

Rang a 4 ag déanamh staisiúin Cruthanna 2-T don Mata.

Rang a 4 ag taifead aimsir Bhaile Átha an Rí

D’fhoghlamar faoin Aifric Theas agus Nelson Mandela


Thug muid cuairt ar choill Mhuine Mheá i gcomhluadar Rang 4 Rónáin agus bhí lá iontach againn. D’éirigh linn duilleoga agus crainn a d’fhoghlamar faoi sa rang a fheiceáil agus a aithint sa choill. We had a very enjoyable day visiting Monivea Woods along with Rang 4 Rónán. We got the chance to see and identify the different types of trees and leaves we had learnt about in school.

Tá ranganna códáil ar siúl againn sa rang le Martha. Tá na gasúir ag baint taitneamh as agus iad ag foghlaim go leor. We have starting our coding classes with Martha which the children are enjoying and learning from.

Le linn an tseachtain eolaíochta rinneamar turgnaimh gach lá faoi rudaí ar nós roicéid, domhantarraingt agus solas. Ghlac muid páirt i gcaint meitéareolaíochta le Joanna Donnelly ar an Aoine.

During Science Week we engaged in experiments every day based on rockets, gravity and light. The week culminated in a meteorologist talk by RTÉ’s Joanna Donne

Cuairt ar an Teach Oighear

Rang a 4 ag an Mausoleum í Monivea Woods

Rang a 4 ag foghlaim faoina duilleoga difriúla.

Rang a 4 ag déanamh turgnaimh faoi Domhantarraingt.