Tá Coiste na dTuistí mar bhaill thábhachtach de phobal na scoile. Cuidíonn siad le foireann agus Boird na scoile ar leas na ndaltaí agus chun comhpháirtíocht idir scoil agus baile a chur chun cinn. Ba mhaith leis an gCoiste go mbeadh ball acu ó chuile rang sa scoil ionas go bhfuil nasc láidir idir na daltaí, na múinteoirí agus na tuistí. Má tá eolas ar bith uait is féidir leat dul i dteagmháil linn ag coistenadtuisti@gaelscoilriada.com

Coiste na dTuistí are essential members of the school community and they assist the school’s staff and the board of management to build effective partnership between the home and school.

Coiste would like representatives from each class to ensure a strong link between the students, the teachers, and the parents. If you wish to contact the Coiste na dTuistí email coistenadtuisti@gaelscoilriada.com