Turas Scoile N Mhóra Turoe Pet Farm

Grupaí léamh le Rang 5

Ealáin

Ag baint usáid as fabraic le croí a dhéanamh do lá Fhéile Vailintín

Cros bhride

Athchursáil

Ag foghlaim faoi bruscar agus conas gur féidir rudaí a athchúrsáil i mBaile Átha an Rí.

litreacha chuig Daidí na Nollag

Seó Nollag

Tótó an elf

Bíonn Tótó an elf i bhfolach in áit difriúil gach lá! 

Coláiste an Eachréidh

Tháinig mic léinn ón idir bhliain isteach le ceachtanna a dheanamh ar conas gur feidir a bheith sábhailte ar na boithre. Bhain na naíonáin an taitneamh as.

Pátrúin sa mhata

Seachtain eolaiochta

Cruthanna 3T

Aistear d’oíche shamhna

Ulchabhán

Na naíonáin mhóra ag foghlaim mata sa rang

Siúlóid i Mí Mheán Fómhair

Ceann litreacha C Ó R

An Chéad lá