Pholasaí Clárúcháin / Admissions Policy 

Ár dTuairisc Féin-Mheastóireacht Scoile 2017 2018 GS Riada

Cógas a Riaradh/ Policy on Administering Medication

  • Litir ag lorg cead cogas a riaradh/ Letter for authorisation
  • Féin-riaracháin Ionanálaitheora Faoisitheora / Self-administration of Reliever Inhaler
  • Appendix 1-4

Frith-bhulaíocht/ Anti-Bullying Policy

Polasaí ar ranganna a roinnt / Splitting of classes

Book Rental Policy

GDPR Policy / Fógra Príobháideachta GDPR Gaelscoil Riada

Child Protection Safeguarding Statement

Fógra maidir le hAthbhreithniú an Bhoird Bhainistíochta ar an Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí