Fáilte is fiche

Céad míle fáilte romhaibh go dtí suíomh idirlín na scoile.  Tá áthás an domhain orainn gur shocraigh tú theacht ar chuairt orainn ar suíomh Ghaelscoil Riada

Tá súil againn go bhfaighfidh tú gach eolas fúinne anseo, ach má tá aon cheist agat nó eolais breise uait, tar i dteangmháil linn.

Tá an t-adh orainn go bhfuil Naíonra An Teach Spraoi lonnaithe sa champas céanna linn. Tá gaol láidir idir an scoil agus an Naíonra, rud a chabhraíonn go mór le páistí atá ag bogadh ar aghaidh go Naíonáin Bheaga. Tá an scéim Cúram agus Oideachas Luath-Óige (COLÓ) ar fáil do pháistí atá 2 bhliain 8 mhí agus níos sine

Is féidir breis eolais a fháil ó stiúrthóir an Naíonra, Geraldine Turley ar 087 119 0447 nó ag Naíonra An Teach Spraoi.

Má tá breis eolais á lorg agat faoi naíonraí, féach anseo

You are very welcome to our school website; we are delighted you took the time to stop by and visit with us here in Gaelscoil Riada.

This website was launched in 2021 and is continually updated with important school information, details of upcoming events and activities, and insights into all aspects of school life. I hope you enjoy browsing our website, and please let us know if you have any feedback. If you have any questions don’t hesitate to contact us.

We are lucky to have a naíonra (preschool), An Teach Spraoi, on-site offfering free ECCE year placements. This provides an easy transition for children as they move in to junior infants.

For additional information on early immersion education and Naíonraí check out here

I dteannta a cheile is fearr sinn….