Páistí Rang 4 i mbun oibre agus iad ag obair le cré bunaithe ar an téama “An Cháisc”.

Páistí Rang 4 Rónáin i mbun Lorg Mata.

Ealaín Rang 4 Múinteoir Rónán bunaithe ar an t-ealaíontóir cáiliúil Pablo Picasso agus an stíl Cubism.

Páistí Rang 4 Múinteoir Rónán ag obair go crua ar na ríomhairí don tionscadal atá muid ag obair ar faoi láthair “Ainmhithe fiáine na hÉireann”

Rang 4 Múinteoir Rónán working diligently on the laptops for their Science project “Wild Irish Animals”

Páistí Rang 4 Múinteoir Rónán gléasta suas do Lá Domhanda na Leabhar

Rang 4 Múinteoir Rónán dressed up as characters from various books for World Book Day.

Páistí Rang a ceathair Rónán ag caitheamh geansaithe na Nollag an Aoine seo caite.  Thóg muid “selfie” taobh amuigh freisin gan na mascanna. 

Children from Múinteoir Rónán’s class proudly wearing their Christmas jumpers last Friday.  We also took a selfie outside without the masks. 

Anseo tá na páistí ag obair i ngrúpaí beaga.  Tá said ag tógáil Bolcáin (Volcanoes) le cré. Chuir na páistí íochtar an  bhuidéil plaisteach taobh istigh den bholcán mar tá muid ag iarraidh Turgnamh Eolaíochta a dhéanamh leis nuair ata sé triomaithe agus péint curtha air.  Baineann an ceacht Ealaíne seo leis an gceacht  Staire a rinne muid an tseachtain seo faoin gcathair ársa Pompeii agus an críoch a fuair sé.  Thaitin an ceacht go hiontach leis na bpáistí.

Here the children are doing some group work.  They are constructing Volcanoes from clay.  The children have also put the bottoms of plastic bottles into the base of the volcano, because we are going to try a science experiment when they dry out and have been painted.  This art project is based on the History lesson this week about the ancient city of Pompeii and its tragic ending.  The children thoroughly enjoyed learning about Pompeii.

Dia Dhaoibh,

Faoi láthair na huaire tá Rang 4 ag obair ar thionscadal Eolaíochta “Crainn na hÉireann”.  Tá muid ag féachaint ar chrainn duillsilteach (deciduous) inár gceantar go háirithe.  Le cúpla seachtain anuas tá na páistí tar éis dulleoga agus síolta éagsúla a thabhairt isteach ar scoil, a bhailigh said sa gceantar chun cur leis an bord Dúlra sa rang.  Thug Rang 4 Rónán & Tomás cuairt ar Choill Muine Mheá cúpla seachtain ó shin. Bhain na páistí an sult as an lá.  Is breá leis na páistí an dúlra agus gach a bhaineann leis.

Múinteoir Rónán

Greetings,

Currently Rang 4 are working on a Science project “Crainn na hÉireann”.  We are focusing in on deciduous trees in the community.  For the past couple of weeks the children have been bringing in leaves and seeds that they have collected from home.  These have been put on display on our Nature Table.  A couple of weeks ago Rang 4 Tomás & Rónán visited Monivea Woods. Both classes thoroughly enjoyed the day out.  The children really love lessons about nature and the local environment.

Regards