Aibre√°n agus Bealtaine 2023

Bhí deis ag daltaí ealaín a dhéanamh ar nós Michaelanglo. Bhí orthu luí ar an urlár chun tarraingt agus peinteáil.

The pupils had the opportunity to complete art like Michaelanglo. They had to lie down on the floor. Then, they had to draw and paint the picture above them.

Ar feadh tamaillín, rinne na daltaí ceachtanna eitpheile le scoláirí ón idirbhliain i gColáiste an Eachréidh.

The pupils were lucky enough to avail of volleyball lessons with students in Transition Year from Coláiste an Eachréidh.

D’éirigh go hiontach le na cailíní i Rang 6 M. Paul agus M. Marcus sa gcomórtas sacair. Chuaigh siad chomh fhada le cluiche ceannais an chontae. Bhí mí-ádh orthu sa deireadh agus léirigh na cailíní scileanna iontacha ar an lá!

The girls in Rang 6 M. Paul and M. Marcus performed exceptionally in  this year’s soccer competition. They proceeded as far as the county final! Unfortunately, luck wasn’t on their side in the final. However, they demonstrated great skill all day and it’s clear their sporting future is bright!

Beidh an rang ag dul go dt√≠ an RDS i m√≠ an Mharta don Bhleaist Eola√≠ochta. Le linn na m√≠osa, rinne na dalta√≠ turgnamh. An ceist eola√≠ochta go raibh os √°r gcomhair n√° ‚ÄúC√©ard √© an t-√°bhar is l√°idre chun droichead a th√≥g√°il?‚ÄĚ

The class will be going to the RDS in the month of March for Science Blast. During the month, the pupils investigated an experiment. The investigation was ‚ÄúWhat is the strongest material we can create a bridge with?‚ÄĚ

D’éirigh go hiontach leis an rang ar an gclós ag labhairt as Gaeilge. Bhuaigh siad am bréise i rith am sosa chun mar dhuais.

The pupils were very good on the yard speaking Irish. They were rewarded extra time on the yard as a prize.

Bh√≠ cluich√≠ spra√≠√ļla ar si√ļl ag na dalta√≠ i rith am corpoideachais.

The pupils were playing fun games during PE lessons.

Ag t√ļs na bliana, d‚Äôaontaigh an rang d√° mbeadh 1,000 point√≠ Dojo bainte amach acu, go mbeadh l√° leictreonach againn. Bhuel shroich an rang an sprioc sin le linn m√≠ an Fheabhra agus bhain siad an-sult as an l√°.

At the start of the year, we agreed that if the pupils reached 1,000 Dojo points, they would enjoy an electrics day. The pupils reached that target during the month of February. They thoroughly enjoyed the day.

Bhí ceardlann ag an rang bunaithe ar chearta an pháiste agus ar ealaín. Chruthaigh na daltaí ealaín agus postaeir bunaithe ar na ceartaí atá ag páistí.The class had a workshop based on children’s rights and art. The pupils created posters based on children’s rights.

Rinne na dalta√≠ taighde ar bhean √°irithe i rith na m√≠osa. Chruthaigh na dalta√≠ tionscnamh. D‚Äô√ļs√°id siad na taibleid chun taighde a dh√©anamh.

The pupils conducted research on a woman of their choice this during the month of January. The pupils created projects. They used the school tablets for the research.

Bh√≠ c√ļpla cainteoir le labhairt le na ranganna i rith na m√≠osa. Labhair Odile le Bollach √≥n EPA le na dalta√≠ maidir le dramhbhia. Chomh maith le sin, bh√≠ beirt leacht√≥ir √≥n Ollscoil na Gaillimhe ag labhairt linn.

We had a couple of guest speakers during the month of January. Odile le Bollach from the EPA spoke with the pupils regarding food waste. Also, we had two lecturers from the University of Galway speak with us.

Thosaigh Rang Paul agus Naíonáin Mhóra córas nua le linn na míosa. Bíonn deis ag na daltaí níos sine léitheoireacht a dhéanamh le na daltaí níos óige.

The pupils from Rang Paul and Naíonáin Mhóra have started a new routine. The older pupils have the opportunity to read to the younger pupils.

D‚Äô√©irigh go hiontach leis an bhfoireann d√≠osp√≥ireachta. B√≠onn go leor obair ar si√ļl sa rang: taighde, suirbh√©anna, agallaimh agus cleachtadh. Beidh an foireann d√≠osp√≥ireachta i gcluiche ceannais an chontae i M√≠ Feabhra

The debating team have performed brilliantly recently. A lot of work goes on in the classroom: research, surveys, interviews and practice sessions. The debating team will be in the county final in February.

Chruthaigh na daltaí greannán Gaeilge le comhlacht darb ainm Fighting Words. John Joe an Buachaill Bó!

The pupils had the opportunity to create an Irish comic book with an organisation called Fighting Words. John Joe an Buachaill Bó!

B√≠onn craic ‚Äės spraoi ar si√ļl againn le linn na gceachtanna Corpoideachais.

We have a lot of fun during our PE lessons.

Chruthaigh na daltaí ealaín bunaithe ar Banksy.

The pupils created artwork based on the work of Banksy.

Bíonn obair agus cluichí ag na daltaí ar an VR ar scoil.

The pupils get the opportunity to work and play on the VR sets in school.

B√≠onn traen√°il sacair ar si√ļl ag na dalta√≠ √≥ Rang 5 agus Rang 6 ar an Aoine ag am sosa.

The pupils in Rang 5 and Rang 6 participate in soccer training on Friday at lunch time.

Seó Nollag

Chruthaigh na dalta√≠ c√°rta√≠ Nollag le d√©ana√≠. D‚Äô√ļs√°id siad cadhnra agus solas ionas go mbeadh na c√°rta√≠ n√≠os √©ifeachta√≠. Bh√≠ f√©ilire Nollag sa rang chomh maith. Bh√≠ deis ag chuile duine l√° a oscailt chun duais speisialta a fh√°il. Rinne na dalta√≠ s√°r-iarrachta lena Se√≥ Nollag. Bh√≠ comhoibri√ļ iontach ar si√ļl idir na dalta√≠ Rang 5 agus Rang 6. Bh√≠ com√≥rtas sacair ar si√ļl ag na gas√ļir √≥ Rang Orla, Paul agus Marcus bunaithe ar an gCorn Domhanda.  Bhain na dalta√≠ √≥ na ranganna sin an-sult as an seisi√ļn √≠oga leis an gcomhlalcht √ďga Yoga chomh maith. Rinne an foireann d√≠osp√≥ireachta an-iarracht agus d‚Äô√©irigh go hiontach. Beidh an ch√©ad bhabhta eile acu i ndiaidh na Nollag.

The pupils recently created Christmas cards. They used batteries and lights to make the cards look more impressive. We had an Advent Calendar in the class. Everyone had the opportunity to open a day and was rewarded with a special prize. The pupils made an excellent effort with their Christmas Show. There was brilliant teamwork on display throughout the preparation between the pupils in Rang 5 and Rang 6. The pupils in Rang Orla, Paul and Marcus took part in a soccer competition based on the World Cup. The pupils thoroughly enjoyed a yoga session with Ciar√°n from √ďga Yoga. The school debate team performed brilliantly in their recent debate. The next round will take place after the Christmas break.

Tháinig mic léinn Coláiste an Eachréidh ar cuairt. Rinne siad taispeántas beag os comhar na ndaltaí.

Students from Coláiste an Eachréidh came on a visit. They performed a taster of their musical Mamma Mia.

Tháinig mic léinn Coláiste an Eachréidh ar cuairt. Rinne siad taispeántas beag os comhar na ndaltaí.

Students from Coláiste an Eachréidh came on a visit. They performed a taster of their musical Mamma Mia.

Bh√≠ deis againn dul go dt√≠ an halla pobail √°iti√ļil chun √©isteacht le c√ļpla amhr√°n √≥ Chol√°iste an Eachr√©idh. Chuamar ann le Rang 5 M. Orla agus Rang 6 M. Marcus.

We had the opportunity to go to the local community hall to listen to a couple of songs from Coláiste an Eachréidh. We went there with pupils from Rang 5 M. Orla and Rang 6 M. Marcus.

Bh√≠ deis againn breathn√ļ ar Mamma Mia i gCol√°iste an Eachr√©idh. Bhain na dalta√≠ an-sult as an gceoldr√°ma!

We had the opportunity to watch Mamma Mia in Coláiste an Eachréidh. The pupils thoroughly enjoyed the musical!

Chuamar go dt√≠ Clarin College chomh maith chun breathn√ļ ar All Shook Up.

We also went to Clarin College to watch their students perform All Shook Up.

Chuireamar t√ļs le com√≥rtas Corn Domhanda. Bh√≠ scil iontach le feice√°il √≥ chail√≠n√≠ Rang 5 agus Rang 6.

The girls in Rang 5 and Rang 6 participated in a World Cup soccer competition. There were brilliant scores and skills on display!

T√° go leor obair ar si√ļl againn ar na taibl√©id na laethanta seo. B√≠onn na dalta√≠ i mbun taighde, Spellings For Me agus cluich√≠ ar n√≥s Kahoot agus Blooket.

We are doing a lot of work on the tablets these days. We are doing research, Spellings For Me and games such as Kahoot and Blooket.

Bh√≠ na gas√ļir ag obair mar eolaithe an tseachtain seo chaite. D‚Äôfhiosra√≠omar seolt√≥ir√≠ difri√ļla ar n√≥s scragall agus banana! Chrutha√≠omar gl√©as chun cluich√≠ r√≠omhair√≠ a imirt agus cod√ļ a dh√©anamh.

The pupils were working as scientists last week. We investigated different conductors such as tin foil and bananas! We created devices to play computer games and to do some coding on the school computers!

Bh√≠ craic‚Äės spraoi againn ar an l√° deireanach roimh O√≠che Shamhna.

We had a lot of fun on the last day before Halloween.

Rinneamar eala√≠n O√≠che Shamhna. D‚Äô√ļs√°ideamar sp√ļins√≠ agus chrutha√≠omar stionsail chun an eala√≠n a dh√©anamh. Chomh maith le sin, rinneamar cl√≥ le d√ļch.

We created Halloween artwork. We used sponges and created stencils to do the artwork. We also did print using ink.

D‚Äôimr√≠omar go leor cluich√≠ difri√ļla i rith na m√≠osa. D‚Äôimr√≠omar c√ļpla cluiche corr. Chomh maith le sin, bh√≠ dushl√°in os comhair na ndalta√≠. Bh√≠ orthu cruthanna a chruth√ļ lena gcoirp. Rinneamar cluich√≠ gleaca√≠ochta freisin.

We played a few different games during the month. We played rounders outside. The pupils also had a challenge put in front of them. They had to create shapes using their bodies. We did a couple of gymnastic games as well.

D‚Äô√©isteamar leis an √ļdar agus √≠ ag l√©amh a sc√©al ag a seoladh leabhair.

We got to listen to an author during her book launch.

Chuamar go dt√≠ An Taidhbhearc i rith an fh√©ile Bab√≥r√≥ le Rang 5 M. Orla agus Rang 6 M. Marcus. Bhreathna√≠omar ar dhr√°ma√≠ocht darb ainm ‚ÄúThe Sleep that Ceases to Settle.‚ÄĚ

We went to An Taidhbhearc during the Bab√≥r√≥ festival with Rang 5 M. Orla and Rang 6 M. Marcus. We watched a drama called ‚ÄúThe Sleep that Ceases to Settle.‚ÄĚ

Rinneamar taighde ar ainmhithe i mbaol sa rang.

We studied and researched endangered animals.

B√≠onn craic ‚Äės spraoi againn le linn ranganna corpoideachais.

We have good fun during our PE lessons.

Chruthaíomar amlínte bunaithe ar imeachtaí an tsamhraidh.

We created timelines based on our summer activities.

Rinneamar ini√ļchadh ar eala√≠ont√≥ir√≠ agus teicn√≠c√≠ difri√ļla √≥ th√ļs na bliana.

We have explored various artists and techniques since the start of the year…

Chuaigh Rang 6 go dt√≠ an Gaelchol√°iste i rith an lae le haghaidh L√° Oscailte. Ghlac siad p√°irt i roinnt gn√≠omha√≠ochta√≠ difri√ļla. Bh√≠ deis acu c√°is phinn luaidhe a chruth√ļ i gceacht adhmad√≥ireachta. Nuair a th√°inig siad ar ais, thaispe√°in Rang 6 na c√°is phinn luaidhe do na dalta√≠ Rang 5.

Rang 6 went to the Gaelchol√°iste for an Open Day. They took part in various activities and lessons throughout the day. They had the opportunity to create wooden pencil cases. When Rang 6 returned, they showed off their pencil cases to the pupils in Rang 5.

Oibr√≠onn na dalta√≠ le na taibl√©id go rialta. T√° t√ļs curtha againn le sc√©im litrithe darb ainm Spellings For Me.

The pupils often work on the tablets. We have started a spelling scheme called Spellings For Me.

Chuaigh an rang ar fad s√≠os go dt√≠ an p√°irc √°iti√ļil le haghaidh trialacha l√ļthchleasa√≠ocht. D‚Äô√©irigh go hiontach le chuile duine agus chuaigh roinnt acu go dt√≠ Rinn Mh√≥r ar son na scoile.

The class went to the local park for athletics trials. Everyone got on brilliantly and some of the class members even went to Renmore to represent to school.

B√≠onn ceol agus amhr√°in iontacha ar si√ļl sa rang againn. Feicfidh muid sa bpicti√ļr thuas, ceann de na dalta√≠ ag canadh a amhr√°in f√©in.

There is a lot of music and brilliant songs in the classroom. Above, we can see one of the pupils performing one of the songs that he wrote.

Chuaigh √°r bhfoireann d√≠osp√≥ireachta suas go Baile √Ātha Cliath chun p√°irt a ghlacadh i gceathr√ļ ceannais na h√Čireann. D‚Äô√©irigh go hiontach leo le linn na bliana agus t√° muid an-bhr√≥d√ļil ast√ļ.

Our school’s debating team went up to Dublin to participate in the All-Ireland Quarter Finals. They performed fantastically throughout the year and we’re very proud of them.

Ghlac cailíní agus buachaillí páirt i roinnt comórtais peile le linn na bliana.

Girls and boys from fifth and sixth participated in various football blitzes throughout the year.

Thuas, feicfidh muid na daltaí ag baint sult as an aonach leabhair a bhí sa scoil.

Above, we can see the pupils enjoying the school book fair.