Rang a Trí enjoyed a nature walk around Athenry town recently, as part of the SESE curriculum for Science and Geography. We went in search of signs of autumn, as well as collecting items for our class nature table. We had checklists and ticked off items as we found them. We also enjoyed our time in the playground!

Bhain Rang a Trí an-sult as siúlóid dúlra timpeall Baile Átha an Rí le déanaí, mar cheacht Eolaíochta agus Tír Eolais. Bhí muid ag lorg comharthaí an fhómhair, chomh maith le rudaí a bhailiú don bhord dúlra sa rang. Bhí seicliostaí againn de rudaí a cheap muid go mbeidh ann agus bhí muid in ann tick a chuir leis na nithe ar an seicliosta nuair a chonaic muid iad. Thaitin an tréimhse sa pháirc spraoi go mór leo chomh maith!

Bhí seachtain álainn againn  d’Oíche Shamhna roimh an mbriseadh mean-téarma. Rinne muid ealaín deas i rith na seachtaine. Ar an Aoine, ghléas na páistí (agus an múinteori!) suas i bhfeisteas difriúla. D’imir muid cluichí, d’ith muid milseáin agus d’fhéach muid ar scannán. Bhain na páistí an-taitneamh as reoán a chur ar brioscaí freisin.

We had a great week for Halloween before the midterm break. We did some lovely art during the week. On Friday, the children (and teacher!) dressed up in different costumes. We played games, ate sweets and watched a movie. The children enjoyed icing Halloween cookies too.