Junk Art

Bhí Rang a 1 ag cruthú módhanna iompair iontach ag úsáid bruscar athchúrsála. Tá tancanna, caranna, eitleáin, roicéid, róbait, fomhuireáin agus báid anseo!
Rang a 1 created some wonderful modes of transport using recyclable material in our Junk Art lesson. We have tanks, cars, aeroplanes, rockets, robots, submarines and boats.

Turas Scoil

Bhí lá iontach ag Rang a 1 ar an turas scoile. Chuaigh muid chuig Atlantaquaria i mBóthar na Trá. Chonaic muid go leor ainmhithe mara difriúla agus d’fhoghlaim muid go leor. Ina dhiadh sin bhí a lán spraoi againn ag an pháirc spraoi. Ansin chuaigh muid síos go dtí an trá agus rinneamar caisleáin gainimh agus chonaic muid clann deilfeanna ag spraoi san uisce!
Rang a 1 had a wonderful day on our school tour. We went to Atlantaquaria in Salthill. We saw a lot of wonderful sea creatures and we learned a lot. Afterwards we had lots of fun in the playground and then we went to the beach. We built sandcastles, looked in rockpools and we saw a family of dolphins playing near the shore!

Litearthacht ar na TaiblĂ©id!

Bhain Rang a 1 go leor spraoi as a bheith ag cleachtadhá gcuid Mata agus Litearthacht ar na TaiblĂ©id!

EalaĂ­n

Bhí Rang a 1 ag foghlaim faoi Vincent Van Gogh agus rinne muid ár leagan fhéin do “Starry Night”

Ar ThĂłraĂ­ocht Mionainmhithe

Chuaigh Rang a 1 ar Thóraíocht Mionainmhithe. Tháinig máthair Ghráinne linn agus d’inis sí go leor dúinn faoi mhionainmhithe.

Ag Glanadh
BhĂ­ Rang a 1 amuigh ag glanadh suas an bruscar a bhĂ­ timpeall clĂłs na scoile tar Ă©is an deireadh seachtaine fada. Bhailigh muid go leor bruscar.

Picnic

BhĂ­ picnic deas again sa ghrian!

Lá Domhanda na Leabhar
Bhí go leor spraoi againn ar Lá Domhanda na Leabhar. Thug muid isteach na leabhair is fearr linn agus ghléas muid suas mar na caractéir is fearr linn freisin. Is breá linn a bheith ag léamh.

Bhíomar ag foghlaim faoi Lus an Chrom Cinn agus an tEarrach. Tá bláthanna deas againn sa seomra ranga faoi láthair

Ar Lá na bPancóga bhí an spraoi ag Rang a 1 ag déanamh pancóga. Chuir muid mil, liomóid nó im orthú agus bhí siad go hálainn blasta!
On Pancake Tuesday Rang a 1 had great fun making pancakes. We topped them with honey, lemon or butter and they were delicious!

Rainbow artwork

Bhí Rang a 1 ag foghlaim faoi Solas agus an bealach a ndéanann solas bogha báistí leis an Speictream Solais.
Rang a 1 learned about how Light makes a Rainbow by splitting into the Spectrum.

Playing Cards

Rinneamar cleachtadh ar ár Mata ag úsáid Cártaí Imeartha
We practiced our Maths using playing Cards.

Race Track

Bhíomar ag foghlaim faoi Maighnéid agus rinneamar Carr Maighnéadach chun dul timpeall ar Rás Chúrsa a dhearadh muid fhéin
We learned about Magnets and their properties. We made a magnetic car to drive around a track we designed in our groups.

Snowglobes
Ealaíon don gheimhreadh ó Rang a 1. Rinneamar Cruinneoga Sneachta le péint agus páipéar. Chuireamar Fir Sneachta isteach sna Cruinneoga Sneachta.
For our Winter Art we made Snowglobes using paint and paper. We put our Snowmen into the Snowglobes

Food Dudes,

Bhí muid ag glacadh páirt i Food Dudes. D’fhoghlaim muid go leor faoi na Torthaí agus Glasraí éagsúla agus cad iad na difríocthaí idir iad.
During Food Dudes week we learned a lot about different Fruit and Vegetables, and also tasted some yummy food.

For Science Week (Maracas, Stringed Instrument & Sound)
Don tseachtain Eolaíochta bhí Rang a haon ag foghlaim faoi Fuaim agus conas a thaistealaíonn fuaim san aer agus isteach inár gcluasa. Bhíomar ag foghlaim faoin gceolfhoireann agus an bealach a ndéanann uirlisí éagsúla fuaim. Rinneamar uirlisí ceoil a dhéanann fuaim ar bhealaí difriúla, uirlis sreanga le elaisteachagus bosca agus cnaguirlis (maracas) le buidéal agus rís

For Science week we learned about how sound travels through the air and into our ears.  We learned about the orchestra and how different instruments make sound in different ways. We made our own instruments, a stringed instrument with elastic and plastic box and a percussion instrument with a bottle and some rice.

Bhí seachtain Tógáil again ag úsáid módhanna difriúla chun rudaí a Thógáil. Lean muid treoracha agus d’úsáid muid ár gcuid sámhlaíocht chun rudái iontach a dhéanamh

We had a Construction Week where we used different materials to build wonderful things. We followed instructions and plans and we also created from our imaginations.

Bhí cóisir Oíche Shamhna againn agus bhailigh muid airgead do Oispidéal Temple Street.

We dressed up for Halloween and collected money for Temple Street Hospital

Bhí muid ag foghlaim faoi Samhain agus fear dárbh ainm Jack O Lantern agus an chaoi gur úsáid Éireannaigh a chuaigh go Meiriceá pumpcíní in ionad turnapaí.

We learned some history about the origins of Jack O Lantern pumpkin carving, and how Irish emigrants used pumpkins instead of turnips when they arrived in America.

Rinne muid péinteáil Oíche Shamhna de Ialtóga.

We painted some Halloween art using Bat silhouettes

Bhí muid ag foghlaim faoi Gheimhriú agus na hainmhithe a dhéanann geimhriú, mar shampla an Ghráinneog. Rinne muid gráinneog ina chodladh le leaba duilleoga a bhailigh muid don bhord dúlra.

We were learning about Hibernation and animals that hibernate like the hedgehog. We made sleeping hedgehogs with a bed of leaves that we collected for our nature table.

Bhí Rang a 1 ag foghlaim faoi dathanna an Fhomhair. Rinne muid crainn le péinteanna.

Rang a 1 were learning about Autumnal colours. We painted trees using our Autumn colours.