Maidin De h-Aoine rinneamar bricfeasta speisialta do N.Mhóra agus fuair na teidí’s cuireadh chun na scoile. Bhi Síle an teidí I measc an chraic ar fad fresin agus thainig rang N.Bheaga ar cuairt fresin. Do cheap cuid dos na páistí go raibh siad ag caifé sa Fhrainc! 

Bhi croissants, bhí crépes agus tósta ag na páistí.

Tá na páistí réidh don seó Bréagán!

Na páistí ag crochadh na maisiúcháin Nollag a rinne siad ar scoil ar an gcrann Nollag.

Na páistí ag obair mar réamhaisnéiseoir aimsire.

Rangoli le rís daite 

Rang a sé ag cabhrú leis na Naíonáin Mhóra le ciorcad a dhéanamh.  Las siad LED agus rinne siad fuaim le buzzer freisin. Buíochas le Joe a tháinig isteach ón ollscoil le cabhrú linn le seo.

Bhí rang a sé ag obair leis na Naíonáin Mhóra ag úsáid micreascóip. Bhain siad ar fad an taitneamh as. 

Na páistí ag meascadh dathanna le huisce te agus milseáin. Bhain siad taitneamh as na milseáin a ithe freisin! 

Tá na páistí ag foghlaim uimhir a 7 ar scoil. Rinne siad an uimhir ag úsáid cipíní agus ghearr siad amach peiteal le bláth a chruthú. 

Na páistí i mbun saor spraoi sa seomra ranga ar an Aoine mar chuid d’am órga. 

An bhfuil sé uisce dhíonach? Rinne muid turgnamh ag úsáid páipéar nuachta, mála plaisteach agus rudaí eile. 

Ar an mháirt rinne muid turgnamh eile: rísíní ag damhsa.

Bhí lá iontach againn ar scoil ag céiliuradh Oíche Shamhna. Bhailigh muid airgead do Temple Street. Rinne muid Frankenstein san ealaín, cur i láthair ós chomhair an rang, obair bheirte ag dathú pictiúr, seó faisean ar an gclós agus go leor eile! 

Aistear d’Oíche Shamhna; cluiche scidil, damhán alla agus gainneamh! 

Turas chuig Baboró an seó PLOCK! Lá iontach again leis na Naíonáin Bheaga. 

Ar an mbus chuig Baboró

Ag leanúint leis an téama Geal agus Dorcha san ealaín seo féileacán ag úsáid na bundathanna.

Ag foghlaim faoi fad sa mhata. 

Téama An Scoil san Aistear 

Traenáil iománaíochta le Coach Cian. 

D’fhoghlaim na páistí faoin Damhán alla san OSIE. Mar sin rinne muid ceann déanta as cré san ealaín. Cuirfidh muid péint orthu nuair atá siad tirim. 

Ag foghlaim faoi na céadfaí try popcorn a dhéanamh sa seomra foirne! 🍿 

Seo na páistí ag cleachtadh ceann litreacha le playdough 

Seo na paisti ag spraoi an chéad seachtain ar ais.

Seo na páistí le Shofar a rinne siad le céiliuradh a dheanamh do Rosh Hashanah