Bhí cóisir Oíche Shamhna againn agus bhailigh muid airgead do Oispidéal Temple Street.

We dressed up for Halloween and collected money for Temple Street Hospital

Bhí muid ag foghlaim faoi Samhain agus fear dárbh ainm Jack O Lantern agus an chaoi gur úsáid Éireannaigh a chuaigh go Meiriceá pumpcíní in ionad turnapaí.

We learned some history about the origins of Jack O Lantern pumpkin carving, and how Irish emigrants used pumpkins instead of turnips when they arrived in America.

Rinne muid péinteáil Oíche Shamhna de Ialtóga.

We painted some Halloween art using Bat silhouettes

Bhí muid ag foghlaim faoi Gheimhriú agus na hainmhithe a dhéanann geimhriú, mar shampla an Ghráinneog. Rinne muid gráinneog ina chodladh le leaba duilleoga a bhailigh muid don bhord dúlra.

We were learning about Hibernation and animals that hibernate like the hedgehog. We made sleeping hedgehogs with a bed of leaves that we collected for our nature table.

Bhí Rang a 1 ag foghlaim faoi dathanna an Fhomhair. Rinne muid crainn le péinteanna.

Rang a 1 were learning about Autumnal colours. We painted trees using our Autumn colours.