Bhí bliain iontach ag an bhfoireann díospóireachta. Bhí ocht ndíospóireacht san iomlán acu. Ar dtús, bhí orthu dul i ngleic le foirne ó chontae na Gaillimhe. D’éirigh go hiontach leo agus sa deireadh, bronnadh seaimpíní an chontae orthu! I ndiaidh sin, lean an foireann ar aghaidh go dtí an comórtas naisiúnta! Bhí díospóireachtaí againn in aghaidh scoileanna ó Ros Comáin, An Chlár agus Baile Átha Cliath. Tháinig deireadh leis an turas díospóireachta i mBaile Átha Cliath ag ceathrú ceannais na hÉireann. Chuir níos mó ná 260 scoil isteach ar an gcomórtas díospóireachta! Tá muid an-bhrodúil as an bhfoireann ar fad.

Rinne an rang ar fad go leor cleachtadh agus ullmhúchán le linn na bliana. Labhair go leor cainteoirí agus leachtóirí ón Ollscoil na Gaillimhe leis an rang. D’fhoghlaim na daltaí faoi thopaicí difriúla agus chuir siad go mór lena scileanna cainte.

The school debating team had a very successful year! They got to participate in 8 debates in total. Firstly, they had to face schools from all over the county. The team performed brilliantly and were eventually crowned County Champions! Following their county success, the team moved onto the national stages. They faced the county champions from Roscommon, Clare and Dublin. The pupils got to travel to the debates and participate in front of a crowd. Their journey came to an end in Dublin at the All-Ireland Quarter Finals. More than 260 schools participated in the nationwide competition and the team reached the last eight. An amazing achievement and we’re very proud of them!

Everyone in Múinteoir Paul’s class participated in the preparation and practise debates throughout the year. Various speakers and lecturers from the University of Galway spoke with the class. The pupils had the opportunity to learn about various topics and improved their debating skills. 

Muireann, Ciara agus Aebha. Buaiteoirí an chomórtais leathcheannais díospóireachta inniu i gCo na Gaillimhe.Tá muid an-bhródúil astu! Maith thú!

Murray, Ciara and Aebha. The winners of the debating semi-final competition today in Co Galway. We are very proud of them!