An Irish-medium school or ‘gaelscoil’ is a national school in which everything is done through Irish, and which uses the immersion education method. Irish-medium schools are funded by the State, follow the standard primary school curriculum and welcome children from every linguistic, cultural, religious and socio-economic background.

Is scoil lán-Ghaeilge í Gaelscoil Riada. Cialaíonn sé sin gurb í an Ghaeilge an teanga chumarsáide agus ghnó na scoile. Labhrófar Gaeilge i gcónaí sa scoil, ar thurais taobh amuigh den scoil agus ag ócáidí scoile.

Gaelscoil Riada is an Irish-language medium school. This implies that Irish is the communicative language of the school. Irish is always spoken at school, on school trips and other school-related activities.

…is í an Ghaeilge bunchloch na scoile agus is iad na páistí croílár na gaelscolaíochta. Is orthu siúd atáimid ag brath chun an Ghaeilge a chur ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile.